بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی شورای راهبردی

اهداف شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه:

- تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست؛

- اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی؛

- صرفه جویی در اعتبار هزینه ها و سرمایه های دولت؛

- استقرار نظام مدیریت بهره وری سبز نظارت بر آنها؛

- حفاظت از منابع ، اصلاح و بهبود فرایندها و ساختارها به منظور حفظ محیط زیست؛

- ارتقاء بهره وری دانشگاه و استفاده مناسب تر از امکانات موجود؛

- اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار؛

- بهینه سازی مصرف انرژی، آب، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در دانشگاه ؛

- تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز؛

- ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه محیط زیست (آب، انرژی و...)

 

وظایف شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه:

- تصویب سیاست های کلان مدیریت سبز دانشگاه؛

- تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز در دانشگاه به طور سالانه در راستای اهداف ماده 2 و بر اساس شاخص‌های مدیریت سبز؛

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته های تخصصی؛

- تصویب و تامین اعتبار برنامه‌های کمیته های تخصصی؛

- پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛

- پیگیری و استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمانبندی جهت دستیابی به آنها؛

- فرهنگ سازی و ارائه برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛

- توجه به شاخص های مدیریت سبز در تصویب طرح‌های جدید عمرانی؛

- مستندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز دانشگاه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛

- ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛

- هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه های مدیریت سبز.

 

شرح وظایف کمیته اصلاح الگوی مصرف:

- جمع آوری اطلاعات، شناخت وضع موجود بر اساس چک لیست استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در 7 حوزه (انرژی، آب، پسماند، کاغذ، حمل و نقل، خرید، تدارکات)

- ارائه پیشنهادات و برنامه ها به دبیر خانه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه.

- اجرای برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه در حوزه اصلاح الگوی مصرف.

- مستند سازی و ارائه گزارشات ادواری شرح اقدامات کمیته الگوی مصرف دانشگاه به دبیر خانه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

 

شرح وظایف کمیته فرهنگی و آموزشی:

- فرهنگ سازی و آگاه سازی کارکنان، اساتید و دانشجویان در خصوص مدیریت سبز از طرق تهیه بسته های فرهنگی و روشهای اجرایی که به طور مستقیم مدیریت سبز را نهادینه کند و ارائه گزارشات مربوطه به دبیر خانه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه.

- برگزاری دوره های آموزشی، نمایشگاه تخصصی، همایشها، و کارگاههای مدیریت سبز ویژه کارکنان، اساتید و دانشجویان و تبادل تجارب با نهادهای ملی و بین المللی و ارائه گزارشات مربوطه به دبیر خانه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه.

- استفاده از فناوری‌های نوین نظام آموزشی (کلاس هوشمند، محتوای آموزشی و آزمون هوشمند)

- ارتقاء دانش همگانی با انتشار محصولات علمی و کاربردی منتشر شده در زمینه بهینه سازی و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر و استفاده از ظرفیت رسانه های عمومی در جهت فرهنگ سازی عمومی

- مستند سازی و ارائه گزارشات ادواری شرح اقدامات به دبیر خانه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه.

 

 

معرفی اعضای شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه:

نام و نام خانوادگی

  

عنوان سمت در شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

دکتر احمد رضی   رئیس شورا
دکتر غلامرضا محفوظی   نائب رییس شورا
مهندس ناصر حمیدزاده   دبیر شورا
دکترعلی یعقوبی   رئیس کمیته آموزش و فرهنگی
خانم فرشته نصیرزاده   رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف
دکترعلیرضا پنداشته   عضو هیأت علمی مرتبط با موضوعات زیست محیطی
دکتر احمد صالحی   عضو هیأت علمی مرتبط با موضوعات انرژی
دکتر شاهرخ قوتی   عضو هیأت علمی مرتبط با موضوعات زیست محیطی ومسئول برگزاری نمایشگاه های مدیریت سبز
علی اکبرعابدی   سنجشگر سبز