بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبادل تفاهم نامه همکاری در خصوص مدیریت سبز میان دانشگاه گیلان و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

تبادل تفاهم نامه همکاری در خصوص مدیریت سبز میان دانشگاه گیلان و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان


تبادل تفاهم نامه همکاری در خصوص مدیریت سبز میان دانشگاه گیلان و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

نشست مشترک رئیس دانشگاه گیلان و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان به منظور استفاده از ظرفیت طرفین برای همکاری مشترک برگزار شد.
شایان ذکر است در این نشست تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه گیلان و اداره میراث فرهنگی استان با تاکید بر استفاده از تجربیات موفق طرفین در خصوص مدیریت سبز و توسعه آن مبادله شد.

آدرس کوتاه :