بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشگاه گیلان در جمع برترین های نظام رتبه‌بندی گرین متریک

دانشگاه گیلان در جمع برترین های نظام رتبه‌بندی گرین متریک


دانشگاه گیلان در جمع برترین های نظام رتبه‌بندی گرین متریک

گزارش رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» که در سال ۲۰۱۸ درباره توسعه پایدار در مؤسسه‌های آموزشی پژوهشی منتشر شد، نشان می دهد که دانشگاه‌ گیلان به همراه دانشگاه های زنجان، کاشان، اصفهان و فردوسی مشهد توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.

«گرین‌متریک» از شش شاخص کلیدی مکان و زیرساخت، سیاست‌های انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل و آموزش و پژوهش برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها استفاده می‌کند.

همچنین «گرین‌متریک» ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی فراهم آورده و سالانه بیش از ۱۰ هزار مؤسسه توسط این نظام رتبه‌بندی ارزیابی می‌شوند که فهرست ۵۰۰ مؤسسه برتر بر روی وب منتشر می‌شود.
 

آدرس کوتاه :