بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرکت دانشگاه گیلان در نمایشگاه مدیریت سبز و دریافت لوح تقدیر

شرکت دانشگاه گیلان در نمایشگاه مدیریت سبز و دریافت لوح تقدیر


شرکت دانشگاه گیلان در نمایشگاه مدیریت سبز و دریافت لوح تقدیر

دانشگاه گیلان در سومین نمایشگاه دستاوردهای مدیریت سبز دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری که از تاریخ 20 لغایت 23 مهرماه در مرکز سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور بیش از 38 دانشگاه و مرکز پژوهشی برگزار شد ، شرکت نمود و آخرین دستاوردهای اجرایی دانشگاه را به نمایش گذاشت و موفق به دریافت لوح تقدیر گردید.

آدرس کوتاه :