بستن
FA EN AR RU FR CHI

صرفه جویی مصرف انرژی در دانشگاه و رعایت دمای اتاقها

صرفه جویی مصرف انرژی در دانشگاه و رعایت دمای اتاقها


صرفه جویی مصرف انرژی در دانشگاه و رعایت دمای اتاقها

ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه شما دانشگاهیان گرامی به جهت صرفه جویی در مصارف انرژی، مزید امتنان خواهد بود که با توجه به سرد شدن نسبی دمای هوا و به منظور برخورداری همگان از این موهبت الهی در همه نقاط استان و کشور، با عنایت به دستورالعمل شماره 95/80/6/1110 مورخ 95/10/19 وزارت کشور و استانداری گیلان و همچنین با توجه به صورتجلسه 99/80/44/19319 مورخ 99/10/6 اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان در خصوص صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و انرژی برق و البته استناد به مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ماههای سرد سال، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که نسبت به رعایت دمای حداکثر 20 درجه سانتیگراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای حداکثر 19 درجه سانتیگراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده اقدام لازم صورت پذیرد.

آدرس کوتاه :