انتخاب کارمند نمونه در اجرای فرایندهای مدیریت سبز

31 08 2019
کد خبر : 3926117
تعداد بازدید : 4303

با توجه به اهمیت فرهنگ سازی در جهت حرکت به سمت دانشگاه سبز، استفاده بهینه از منابع موجود و پرهیز از اسراف در محیط دانشگاه، در روز کارمند ، ازآقای مهیار رفعتی فرد که در اجرای فرایندهای مدیریت سبز  دانشگاه اثر گذار بودند تقدیر و تشکر به عمل آمد.لازم به توضیح می باشد که این انتخاب برای اولین بار در سال1398 صورت پذیرفت.در ضمن شاخصهای انتخاب کارمندان نمونه دانشگاه نیز مورد بازنگری قرارگرفت و "ارائه پیشنهادهای نو و خلاقانه و عملی در خصوص اصلاح الگوی مصرف در مدیریت سبز"در فرم انتخاب کارمند نمونه گنجانده شد.


دسته بندی :
خبرها