اقدامات دانشکده در خصوص مدیریت سبز

 

حوزه آموزش

 • اطلاع رسانی به اساتید در زمینه صرفه جویی در مصرف کاغذ برای چاپ سؤالات امتحانی و استفاده از دوروی کاغذ
 • چاپ پاسخ برگهای یکبرگی که در این خصوص صرفه جویی خوبی در مصرف کاغذ در ایام امتحانات صورت گرفته است.
 • سعی بر دیجیتال سازی پایان نامه ها و کتابها و حذف پرینت و کپی کاغذی
 • ارسال اطلاعیه از طریق ERP برای اساتید و همکاران و گذاشتن اطلاعات در سامانه روابط عمومی و جلوگیری از پرینت کاغذی.

مدیریت مصرف انرژی( آب برق)

 • شستشوی تانکر آب و تعویض فیلترهای آن و تأثیر آن درکاهش مصرف آب
 •  گذاشتن بطریهای آب معدنی دور ریختی در فلاش تانک جهت جلوگیری از مصرف بی رویه آب
 • درزگیری پنجره ها جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی
 • سرویس هواساز و شستشوی توریهای هواکش
 • – پی گیری در خصوص جداسازی کنتورهای برق در بخش خصوصی از طریق دفتر حقوقی
 • مدیریت سیستم روشنایی و الکتریکی
 • خاموش شدن خودکار سیستمها در حداقل زمان ممکن برای رایانه ها
 • نجهیز لامپهای سرویس بهداشتی به سنسور و پیش بینی برای تجهیز نمودن سنسوردر اماکن عمومی برای آینده
 • جایگزین نمودن لامپهای سوخته با لامپ LED و کم مصرف.
 • تنظیم تایمر زمانو خاموش کردن لامپها در طول روز و استفاده از نور طبیعی علی الخصوص در راهروها.
 • نظارت بر  استفاده از کولر اسپیلت در تابستان که سعی شده درجه سرما از 24 به بالا تنظیم گردد.
 • آماده کردن بروشورهایی جهت آگاهی همکاران و فرهنگ سازی بر نحوه مصرف برق مخصوصاً در فصل تابستان
 • رنگ آمیزی دیوارها به رنگ روشن جهت پرتاب نور
 • پاک کردن شیشه های کلاسها و اتاقها و راهروهای ورودی به جهت انتقال بیشتر نور

مدیریت پسماند

 • تفکیک زباله از مبدأ جهت انجام امور پسماند 
 • استفاده از پارچ آب به جای استفاده از بطریهای آب معدنی و لیوانهای یکبارمصرف

اقلام مصرفی

 • نظارت بر استفاده از  ماژیک و تخته پاک کن و خودکار و کاغذ و... دیگر اقلام مصرفی که دانشکده با مدیریت حساب شده توانسته در این زمینه صرفه جویی خوبی انجام دهد.

حمل و نقل

 • جلوگیری از مأموریت های غیر ضروری و استفاده ی مناسب  از ماشینهای اداری