حمایت از پایان نامه ها

در راستای اجرا و گسترش مدیریت سبز در دانشگاه گیلان، شورای مدیریت سبز این دانشگاه از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با موضوعات زیر حمایت می نماید:

  • انرژی های تجدیدپذیر
  • مدیریت آب و پساب
  • مدیریت مصرف انرژی
  • مدیریت پسماند
  • حمل و نقل سبز
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز
  • اخلاق سبز
  • تولید و توزیع سبز
  • و دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت سبز