مدیریت سبز در حوزه پژوهشی

تعدادی از طرح های پژوهشی مرتبط با توسعه پایدار و محیط زیست

 • بررسی کمی و کیفی تصفیه پذیری شیرابه جایگاه دفن زباله سراوان شهر رشت
 • طراحی و ساخت ربات شناور جمع آوری گونه ی گیاهی مهاجم سنبل آبی و آزولا از سطح تالاب های استان
 • تهیه کود زیستی از پسماند جامد کارخانه روغن نباتی گنجه رودبار
 • انتخاب روش مناسب مدیریت فاضلاب صنعتی شرکت دارویی سبحان انکولوژی
 • ارزیابی زیست محیطی کشتارگاه مرغ نوید
 • برنامه ریزی توسعه ی پایدار ظرفیت های نیروگاهی با حضور حداکثری انرژی تجدیدپذیر
 • ارزیابی اثرات توسعه واحد صنعتی بی خطر سازی زباله های عفونی مراکز درمانی
 • بررسی وضعیت زیست محیطی و آلاینده های دو رودخانه مهم استان گیلان( زرجوب و گوهر رود)
 • پالایش گیاهی و تخمین زمان بهینه پالایش خاک های آلوده به سرب
 • طراحی و ساخت واحد فتوولتاییک دانشگاه گیلان با سیستم ذخیره سازی انرژی هیبریدی
 • ارزیابی زیست محیطی احداث کارخانه ذوب و ریخته فلزات
 • طراحی سیستم تصفیه مجموعه های دانشگاه گیلان
 • مدیریت سازگار جنگل های استان گیلان جهت مقابله با خطر افزایش و شدت بادافتادگی درختان
 • مطالعات جامع کاهش و کنترل آلودگی هوای شهر رشت

تعدادی از پایان نامه های انجام شده مرتبط با توسعه پایدار و محیط زیست

 • تولید کربن فعال از پوسته گردو، اصلاح شده با هیدروکسید فلزی برای جذب گاز کربن دی اکسید
 • ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در عملیات قطع درختان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی
 • اثرات ریزگرد ها روی خصوصیات جنگلشناسی و فیزیولوژیکی برخی گونه های جنگل زاگرس
 • بهینه سازی مدیریت آبیاری اراضی شالیزاری تحت شرایط شوری با استفاده از مدل SWAP و الگوریتم ژنتیک
 • مکان یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه زباله سوز رشت با استفاده از روش های FANP و ماتریس
 • اثر تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر جذب کادمیم، عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا در پاسخ به کاربرد لجن فاضلاب شهری
 • بررسی اثرات محیطی ناشی از برداشت مصالح از کف دریا در سواحل جنوبی دریای خزر
 • بررسی اثرات زیست محیطی حمل و نقل ریلی و جاده ای در فاز بهره برداری با رویکرد حمل و نقل پایدار

 


جزوات آموزشی مدیریت سیز