بستن
FA EN AR RU FR CHI

حوزه طراحی پردیس های دانشگاهی پایدار

  • طرح توسعه دانشکده کشاورزی
  • دانشکده معماری و هنر
  • ساختمان کلاس های آموزشی دکتر ابریشم چیان
  • خوابگاه جدید الاحداث دخترانه ی اتقیا
  • دانشکده فناوری های نوین
  • دانشکده مکانیک

 

از جمله ساختمان های به بهره برداری رسیده و در دست احداثی هستند که اصول طراحی پایدار در ساخت آن ها لحاظ شده است.

.