اقدامات واحدها .::. معاونت ها

اقدامات معاونت دانشجویی در حوزه مدیریت سبز

عملکرد معاونت دانشجویی

مرکز مشاوره:

1- برگزاری کارگاههای آموزشی منطقه ای
2- آگاهسازی از طریق شبکه های مجازی
3- برگزاری تئاتر خیابانی در حوزه پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی

اداره تغذیه:

1- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه جلوگیری از اسراف و هدررفت مواد غذایی

2- توزین غذاهای دور ریختنی که حاصل غذای برگشتی از سینی دانشجویان است.

3- تعریف غذای نیم پرس در سامانه تغذیه برای دانشجویانی که غذای کمتری مصرف می کنند.

4- قراردادن ظرف هایی در سلف سرویس ها که درصورت اضافه بودن غذای دانشجو، دانشجو قبل از استفاده غذای اضافه خود را در آن بریزد. این غذا به دو منظور قابل استفاده است: 1- دانشجویانی که نیاز غذایی آن ها بیشتر از سهمیه غذایشان است می توانند از آن غذا استفاده کنند. 2- رساندن غذای اضافه به خیریه ها.

مرکز بهداشت و درمان:

1- تغییر درخواست لیوان یکبار مصرف با نظر مدیر محترم نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه به لیوان سازگار با محیط زیست

2- تفکیک زباله عفونی از بدو تاسیس مرکز بهداشت و درمان

3- تفکیک زباله های قابل بازیافت از بقیه زباله ها از سال 1395