معرفی مدیریت اجرایی سبز

بهره برداری از محیط زیست مطلوب، یکی از اهداف مهم سند چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 هجری شمسی می باشد که با توجه به اهمیت و نقش برجسته دانشگاه ها و همچنین رسالت آموزشی و پژوهشی آنان، می توان دانشگاه را عاملی مهم و تاثیرگذار در این امر دانست و عملا جامعه دانشگاهی را به عنوان الگویی برای مردم به منظور رشد فرهنگ زیست محیطی، معرفی نمود.

دانشگاه گیلان نیز به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی در شمال کشور در طی سال های اخیر رویکرد ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه را به صورت موازی در زمینه های مختلف در دستورکار واحد های تحت امر خود قرار داده است که یکی از آن ها مدیریت سبز دانشگاه و حضور در نظام های بین المللی سبزترین های دنیا می باشد.

به دلیل عدم بهره‌گیری از تجهیزات کنترل کننده مصرف انرژی، فقدان لوازم کم مصرف و فرسودگی تاسیسات ساختمان‌ها، سالانه هزینه های غیر قابل توجیه و غیر مفیدی صرف حامل های انرژی می‌گردد. بهینه سازی و تعدیل مصرف که هدف نهایی مدیریت سبز است، با برنامه ریزی صحیح و تدوین دستورالعمل، آموزش، فرهنگ سازی، اقدام و نظارت امکان‌پذیر خواهد بود.

بدین ترتیب در راستای برنامه ریزی صحیح در خصوص حمایت از محیط زیست، کاهش تولید گاز های گلخانه ای و همچنین فرهنگ سازی و توسعه مدیریت انرژی ، از سال 1395 کارگروه مدیریت سبز دانشگاه گیلان تشکیل گردیده و طی این دوره افتخارات و دستاورد های اجرایی قابل توجهی در این زمینه داشته است.

معرفی شورای راهبردی مدیریت سبز

اهم اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت سبز در دانشگاه گیلان در سال 1395 به شرح زیر است:

  1. طراحی و اجرای تصفیه خانه مجتمع اصلی دانشگاه و دانشکده تربیت بدنی (حوزه مدیریت مصرف آب)
  2. تهیه طرح جامع پسماند دانشگاه در راستای مدیریت منابع و بازیافت (حوزه مدیریت پسماند)
  3. اجرای طرح کمپوست در دانشگاه توسط دانشکده کشاورزی (حوزه مدیریت پسماند)
  4.  اجرای طرح دیوار سبز دانشگاه با محوریت ستاد زیباسازی دانشگاه (حوزه مدیریت فضای سبز)
  5. نصب و راه اندازی سیستم هوشمند برای کاهش مصرف سوخت در برخی از موتورخانه ­های دانشکده­ ها و تهیه طرح توسعه آن
  6. اجرای طرح جمع آوری آب­ های سطحی دانشگاه (حوزه مدیریت پساب و فاضلاب)