اقدامات دانشکده در جهت مدیریت سبز

 

1-خرید نظافتچی استخر:

جهت نظافت استخر به شیوه قدیمی از یک دستگاه پمپ متصل به جارو استفاده می شد که در هر بار نظافت حدود بیست هزار لیتر آب تصفیه شده کلر خورد دور ریخته می شد با خرید این دستگاه در هر هفته حدود چهل هزار لیترآب با مشخصات فوق ذخیره می گردد.

 

2-خرید دستگاه ازن:

جهت تصفیه آب استخر این دانشکده در هر ماه متقبل حدود ده میلیون تومان هزینه جهت خرید کلر مناسب بود که با خرید این دستگاه مصرف کلر به ده درصد میزان مزبور کاهش می یابد.

 

 

 

3-حفر چاه آب جهت آبیاری فضای سبز:

با عنایت به اینکه مجموعه 17 هکتاری این دانشکده شامل زمین چمن و فضای سبز نیاز به نگهداری و آبیاری مناسب در تمام فصول سال دارد و این اممر هزینه زیادی را برای دانشکده در بردارد با حفر یک حلقه چاه و نصب تانکر ده هزارلیتری ضمن تامین آب مورد نیاز چهت این امر صرفه جویی مناسبی دراین خصوص بعمل آمد.

 

4-نصب فتوسل:

با نصب فتوسل برای سرویس های بهداشتی و راهروها و فضای بیرون دانشکده، صرفه جویی قابل قبولی در مصرف انرژی برق صورت گرفته است. همچنین استفاده از نور طبیعی و خاموش کردن روشنایی فضاهایی که می توانند از روشنایی طبیعی بهره مند شوند.

 

5-مدیریت پسماند کاغذهای باطله:

با هماهنگی انجام شده با مدیریت پسماند شهرداری رشت اقدام به تهیه50 سطل کاغذی جمع آوری کاغذهای باطله و استقرار در اتاق همکاران و راهروهای پرتردد نمودیم تا بدین وسیله نسبت به جمع آوری کاغذهای باطله اقدام گردد.همچنین جهت تکفیک زباله های قابل بازیافت از سایر زباله آموزش های لازم به نیروهای خدماتی انجام گرفت.

 

 

 

6-صرفه جویی در اقلام مصرفی

باتوجه به تهیه محیط نامه نگاری ERP و لزوم بهره مندی مناسب از امکانات موجود دراین سامانه نسبت به حذف تحویل کاغذ از کلیه بخش های دانشکده به غیر از قسمت هایی که موظف به نگهداری اسناد به صورت مکتوب بودند؛ انجام گردید و نیز توصیه های لازم به همکاران مبنی بر استفاده از امکانات ذخیره اطلاعات در سیستم اداری ERP صورت گرفت.

همچنین این دانشکده در چند سال اخیر با تعویض لامپ های مهتابی به لامپ های LED  و جایگزین کردن کولرهای اسپلیت کم مصرف به کولرهای پنجره ای و کنترل خاموش کردن سیستم های کامپیوتری و پرینترها و خاموش بودن ویدئوپروژکتور در ساعات بلااستفاده و  نیز اطلاع رسانی به همکاران جهت قرار دادن درجه سرمای کولر در فصل گرما از 24 درجه به بالا ، نصب اطلاعیه در پشت درب اتاق ها با این مضون «فراموش نکنم موقع خروج از اتاق برق ها، اسپلیت و سه راهی را خاموش نمایم» و ... اقدام به صرفه جویی در مصرف برق نمود.

7-گسترش فضای سبز دانشکده:

جهت ایجاد نشاط بصری و زیباسازی محیط دانشکده اقدام به کاشت درختانی چون صنوبر، بلوط و میوه در فضاهای خالی دانشکده گردید.