حوزه مدیریت پسماند

از جمله اقدامات انجام گرفته در بحث مدیریت پسماند در دانشگاه گیلان:

  1. تنظیم طرح جامع پسماند به منظور شناسایی دقیق مقدار ومحتوای پسماند هر واحد در دانشگاه و برنامه ریزی جهت اجرای سامان دهی تفکیک زباله از مبدا (مشاهده فایل طرح جامع پسماند)
  2. در نظر گیری سطل های مخصوص  برای تفکیک زباله ی خشک از تر
  3. بازیافت زباله های ارگانیک در بخش فضای سبز دانشگاه
  4. در اولویت  قرار دادن نگهداری از تجهیزات و تعمیر آن ها نسبت به تعویض شان
  5. پیشنهاد راه اندازی واحد کمپوست برای تبدیل زباله­ ی تر و همچنین دورریز غذای دست خورده دانشجویان در سلف سرویس، به کود کشاورزی جهت استفاده در فضای سبز دانشگاه
  6. پیشنهاد تحویل غذای باقی مانده دانشجویان در سلف سرویس دانشگاه به بنیادهای خیریه و تشویق دانشجویان به شرکت در این امر
  7. اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی دانشگاه

.

15 06 2019
کد خبر : 3927310
تعداد بازدید : 5