بستن
FA EN AR RU FR CHI

افتخارات کسب شده در زمینه مدیریت سبز

افتخارات ملی

حضور موثر دانشگاه گیلان در دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز برگزار شده در دانشگاه اصفهان در اردیبهشت 1398

 

 

کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه جنبی دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز برگزار شده در دانشگاه اصفهان در اردیبهشت 1398