اقدامات واحدها .::. معاونت ها

اقدامات معاونت آموزشی

1- در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، آموزش دانشگاه اقدام به تعریف درخواست های دانشجویان در سامانه آموزشی نموده که دانشجو در هر نقطه ای از دنیا به شرط دسترسی به اینترنت می تواند درخواست های دانشجویی خود را در حین تحصیل و پس از دانش آموختگی از طریق سامانه انجام داده و پیگیری نماید و یا بعضی از درخواست های تایید شده خود را رویت و یا چاپ نماید. درخواست هایی از قبیل ایجاد فرایندهای ارجاع پرونده به کمیسیون بررسی موارد خاص، درخواست تسویه حساب ها ی متنوع مانند اخراجی-انصرافی- میهمانی و... . درخواست برای بررسی روند فارغ التحصیلی همانند چک لیست و تسویه حساب، درخواست ارسال مدارک فارغ التحصیلی مانند دانشنامه-گواهی موقت- ریزنمرات- تائیدیه تحصیلی –گواهی های مربوط به فارغ التحصیلان شاغل در سازمان نظام مهندسی-آموزش و پرورش و .... . ، درخواست الکترونیکی تاییدیه های تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، انواع درخواست های مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف دروس مانند حذف های پزشکی- حذف اضطراری، حذف ترم و.... .، انواع گواهی اشتغال به تحصیل، درخواست اخذ دروس در سایر دانشکده ها، درخواست های مهمان و انتقال به سایر دانشگاهها، انتقال و مهمان از سایر دانشگاهها و فرایندهای تایید درخواست ها به بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد، ثبت نام الکترونیکی از معرفی شدگان سازمان سنجش، ارزشیابی الکترونیکی از اساتید دانشگاه، پرداخت الکترونیکی شهریه تحصیلی دانشجویان. این امر در صرفه جویی زمان تردد دانشجویان و کاهش مصرف انرژی در جامعه تاثیر زیادی داشته و باعث کاهش تردد دانشجو از محل تحصیل و یا محل زندگی (چه در داخل استان و یا خارج از استان) به دانشگاه شده است که اثرات چشم گیر آن را می توان بصورت کم شدن تعداد دفعات خرابی آسانسور، کاهش شدید مراجعات به آموزش دانشگاه و خلوتی راهروهای آموزش دید).

2- با تعریف درخواست های سامانه ای دانشجویان و حذف درخواست ها و مکاتبات کاغذی باعث صرفه جویی سالانه بیش از 500 هزار برگ کاغذ در سطح امور آموزشی دانشگاه گردیده است.

3- در راستای الکترونیکی کردن مکاتبات، اسناد و مدارک تحصیلی دانشجویان در مرحله اول حدود 40000 پرونده دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اسکن و در سامانه آموزشی بارگذاری شده است و از طریق منوی آرشیو اسناد قابل دسترسی برای کاربران آموزش است و در فاز دوم الکترونیکی کردن پرونده ها هم اکنون تعداد 2000 فقره پرونده جاری موجود در دانشکده ها برای دانشجویان مقطع کارشناسی اسکن و لاغرسازی شده است که اشغال حجم فضای بایگانی را 80 درصد کاهش می دهد.

4- با مصوبه اخیر شورای آموزشی دانشگاه دریافت مدارک تحصیلی از دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه از سال 98 به حداقل ممکن رسیده است و به جزء مدارک اصلی مقطع قبلی هیچ مدرک و کپی از مدارک دانشجویان در هنگام ثبت نام دریافت نمی شود (در این مرحله با توجه به تعداد دانشجویان ورودی جدید بیش از 80000  برگ کاغذ صرفه جویی شده است که 160 بسته کاغذ در سال می شود) همچنین انتخاب واحد و حذف و اضافه کلیه دانشجویان بصورت الکترونیکی انجام می شود.

5- سیستم پذیرش دانشجو بدون آزمون از طرق سهمیه استعدادها ی درخشان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری از طریق سامانه مدیریت استعدادهای درخشان در تمام مراحل انجام می شود.

6- با توجه به سامانه ای شدن دبیرخانه ترفیعات و ارزیابی کیفیت تدریس  اساتید از دریافت فرمها ، مدارک و مستندات پرونده های اعضای هیأت علمی و هم چنین فرم های نظرخواهی از دانشجویان در مورد ارزیابی کیفیت تدریس اساتید به صورت کاغذی متوقف شد و روند بررسی پرونده ها به صورت الکترونیکی انجام می گیرد .

در این راستا با توجه به فعالیت های  انجام شده ، در بررسی :

-پرونده های ترفیع  به طور میانگین از  30200  برگ کاغذ  

-پروند های پایه تشویقی از 2000  برگ کاغذ

- پرونده های مربوط به ارزیابی کیفیت تدریس از 75000    برگ کاغذ صرفه جویی شد.

7- عملکرد مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخصوص مدیریت سبزسال 97 :

 • پرونده های طرح شده در شورای تحصیلات تکمیلی میزان صرفه جویی در کاغذ 300 برگ / طرح درخواست ها به صورت الکترونیک از طریق اتوماسیون اداری، سامانه سادا و نرم افزار های مرتبط
 • پرونده های ارشد طرح شده در کمیسیون موارد خاص میزان صرفه جویی در کاغذ 1000 برگ / با توجه به راه اندازی گردش کار تعدادی از فرایندها و حذف نسخه چاپی فرم های کمیسیون
 • پرونده های دکتری طرح شده در کمیسیون موارد خاص میزان صرفه جویی در کاغذ 1000 برگ/ با توجه به راه اندازی گردش کار تعدادی از فرایندها و حذف نسخه چاپی فرم های کمیسیون
 • پرونده های ارشد طرح شده در کمیسیون استانی میزان صرفه جویی در کاغذ 300 برگ/ با توجه به راه اندازی گردش کار تعدادی از فرایندها و حذف نسخه چاپی فرم های کمیسیون
 • بررسی پرونده های فراغت از تحصیل میزان صرفه جویی در کاغذ 6600 برگ/ برخی به دلیل نقص مدرک یا عدم تسویه حساب نهایی به مرحله صدور مدرک نرسیده اند (صرفه جویی به دلیل حذف نسخه چاپی کارت کنکور، کارنامه و ریزنمرات مقطع قبل فارغ التحصیلان گیلان در مجموع به تعداد حداقل 5 برگ در هر مورد)
 • پروپوزالهای تایید شده ارشد در سامانه تحصیلات تکمیلی میزان صرفه جویی در کاغذ 500 برگ/ ایجاد گردش کار در سامانه سادا (صرفه جویی به دلیل تکمیل فرم پروپوزال و صدور ابلاغیه تصویب به صورت الکترونیکی در مجموع به تعداد حداقل 4 برگ در هر مورد)
 • پروپوزالهای تایید شده دکتری در سامانه تحصیلات تکمیلی میزان صرفه جویی در کاغذ 2400 برگ/ ایجاد گردش کار در سامانه سادا (صرفه جویی به دلیل تکمیل فرم پروپوزال و صدور ابلاغیه تصویب به صورت الکترونیکی در مجموع به تعداد حداقل 4 برگ در هر مورد)
 • درخواست اصلاح پروپوزال تایید شده در سامانه تحصیلات تکمیلی میزان صرفه جویی در کاغذ 200 برگ/ ایجاد گردش کار در سامانه سادا(صرفه جویی به دلیل تکمیل فرم پروپوزال و صدور ابلاغیه تصویب به صورت الکترونیکی در مجموع به تعداد حداقل 4 برگ در هر مورد)
 • دفاعیات انجام شده از طریق سامانه تحصیلات تکمیلی میزان صرفه جویی در کاغذ 200 برگ/ اجرا از طریق سامانه تحصیلات تکمیلی بصورت پایلوت در دانشکده مکانیک (صرفه جویی شامل الصاق مقالات و دعوتنامه اعضای هیات داوران در مجموع به تعداد حداقل 8 برگ در هر مورد)
 • حذف الزام نسخه چاپی پایان نامه و رساله میزان صرفه جویی در کاغذ 120000 برگ/ صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • برگزاری آزمون دکتری سال 97 میزان صرفه جویی در کاغذ 26000 برگ/ از صدور فراخوان تا ثبت نمرات داوطلبان آزمون دکتری 97 در پرتال سازمان سنجش(صرفه جویی به دلیل عدم دریافت تصویر مدارک تحصیلی، ریزنمرات، سوابق پژوهشی، فرم رزومه مجموعا حداقل 13 برگ در هر مورد)

8- گروه برنامه ریزی درسی و گسترش :

 •   کاهش در مصرف کاغذ.
 •   تاکید به دانشکده های مبنی بر ارسال فایل مدارک مربوط درخواست ایجاد رشته و امور برنامه ریزی درسی از طریق اتوماسیون اداری، بجای ارسال فیزیکی آنها.