اقدامات دانشکده معماری و هنر

 

 

-        حوزه آموزش

نظر به اینکه تکرار مداوم نوعی آموزش محسوب میشود، دانشکده فنی در زمینه مدیریت سبز  با ارائه راهکارهای مناسب وپیشنهاد روش های مدیریت انرژی و صرفه جویی  آموزش های لازم را به همکاران ارائه نموده است.

-        مدیریت مصرف آب

در زمینه صرفه جویی مصرف آب، شیرهای برداشت باغ روبروی دانشکده   مسدود گردید. همچنین مشاهده میگردید پرسنل خدماتی شیفت شب جهت شستشوی سرویس های بهداشتی از آب با فشار بالا و یکسره باز استفاده می نمایند که تذکر   داده شد  

-        سیستم روشنایی

استفاده از نور طبیعی و خاموش کردن روشنایی راهروها و فضاهایی که میتوانند از روشنایی طبیعی بهره ببرند از اقدامات مدیریت انرژی الکتریکی  می باشد. توصیه واقدام به تقسیم کردن نور اتاق های بزرگ با نصب کلید، تک لامپه کردن برخی چراغ ها  تعویض تدریجی لامپ های مهتابی با لامپ های کم مصرف ، جایگزینی لامپ های مهتابی مدور   با لامپ کم مصرف ،کنترل خاموش بودن سیستم های کامپیوتری و پرینترها و ... بصورت standby، خاموش بودن ویدئوپروژکتورها در ساعات بلا استفاده ،  کنترل خاموش بودن روشنایی فضاهایی که می توانند از روشنایی طبیعی استفاده نمایند و ....  از دیگر اقدامات در این زمینه می باشد.

-        مدیریت پسماند

در این خصوص نیز با اختصاص سطل های زباله مخصوص کاغذ و پلاستیک در دو نقطه پرتردد دانشکده نسبت به جمع آوری و بازیافت این زباله ها اقدام می گردد.

-        فضای سبز

نظارت بر فضای سبز در خصوص الزامات و محدودیت های آبیاری

-اقلام مصرفی

یکی از اقدامات مدیریت سبز ، کنترل و بهره وری اقلام مصرفی مثل کاغذ است. استفاده از کاغذ های یک رو سفید برای کارهای معمولی، کنترل وتوصیه واحدها به کاهش مصرف کاغذ، حذف پایان نامه های کاغذی، حذف سهمیه کاغذ اعضای هیات علمی ، هدف گذاری تعمیرتجهیزات آزمایشگاهها و دستگاهها بجای تعویض آنها، توصیه و پیگیری بر استفاده از امکانات ذخیره اطلاعات در سیستم اداری ERP بعنوان بایگانی مدارک

-        حمل و نقل

یکی از اقدامات موثر دانشکده در زمینه خرید اقلام مصرفی تصمیم گیری مناسب اتخاذ شده وبا همزمان کردن ماموریت های مشابه و کاهش ترددهای غیر ضروری از دیگر اقدامات موثر در زمینه حمل و نقل است.

برای مستمر بودن این اقدامات مسئول انرژی در دانشکده معین شده و گزارش های آن بصورت مداوم به امور اداری ارسال خواهد شد.