مدیریت سبز و حوزه فرهنگی

دوره ها و نشست ها در حوزه آموزش

در حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگ سازی :

  • - ارائه ی عناوین درسی مرتبط با حوزه ی  توسعه ی پایدار و محیط زیست
  • - اختصاص بخشی از کل بودجه ی دانشگاه  به تحقیقات در حوزه توسعه پایدار و محیط زیست
  • - تشکیل انجمن های علمی مرتبط با توسعه پایدار و محیط زیست و نظارت بر عملکرد آن ها
  • - برگزاری رویداد هایی  در حوزه توسعه پایدار و محیط زیست توسط یا به میزبانی دانشگاه
  • - برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی و اجرای رویداد های متنوع اعم از عملیات جمع آوری و تفکیک پسماند ها با کمک دانشجویان داوطلب
  • - کاشت درختان بومی در فضای دانشگاه توسط دانشجویان و کارمندان
  • - ایجاد پژوهشکده ی حوزه آبی دریای خزر
  • - طراحی سایت مدیریت سبز دانشگاه گیلان

 

از جمله اقدامات این کارگروه در راستای فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی به منظور گسترش فرهنگ صرفه جویی، حفظ محیط زیست و توسعه ی پایدار دربین کارکنان و دانشجویان است.

تصاویر دوره ها و نشست های حوزه فرهنگی

08 07 2019
کد خبر : 3926132
تعداد بازدید : 16

دسته بندی :
گالری