اقدامات دانشکده فنی در حوزه مدیریت سبز

 

  • حوزه آموزش

نظر به اینکه تکرار مداوم نوعی آموزش محسوب میشود، دانشکده فنیدر زمینه مدیریت سبز  با ارائه راهکارهای مناسب وپیشنهاد روش های مدیریت انرژی و صرفه جویی از طریق سیستم ERP آموزش های لازم را به همکاران ارائه نموده است.

  • مدیریت مصرف آب

در زمینه صرفه جویی مصرف آب، شیرهای برداشت فضای سبز روبروی دانشکده و شیر برداشت جنب نگهبانی که عمدتا برای شستشو و آبیاری استفاده میشد، مسدود گردید.  محدود کردن شستشوهای غیرضرور و استفاده از روش های جایگزین با مصرف آب کمتر در بخش خدمات و نظافت از دیگر اقدامات دانشکده می باشد

  • سیستم روشنایی

استفاده از نور طبیعی و خاموش کردن روشنایی راهروها و فضاهایی که میتوانند از روشنایی طبیعی بهره ببرند از اقدامات مدیریت انرژی الکتریکی دانشکده فنی می باشد. توصیه واقدام به تقسیم کردن نور اتاق های بزرگ با نصب کلید، تک لامپه کردن برخی چراغ ها، استفاده از سنسور هوشمند در سرویس های بهداشتی، استفاده از سیستم هوشمند BMS(کنترل دما و زمان ) در دو اتاق هواساز دانشکده که میزان صرفه جویی آن در زمستان قابل ملاحظه می باشد، تعویض تدریجی لامپ های مهتابی با لامپ های کم مصرف ، جایگزینی لامپ های مهتابی مدور راهروهای انتشارات و عمران با لامپ کم مصرف ،کنترل خاموش بودن سیستم های کامپیوتری و پرینترها و ... بصورت standby، خاموش بودن ویدئوپروژکتورها در ساعات بلا استفاده ، استفاده از تایمر زمانی برای فن های سرویس های بهداشتی، کنترل خاموش بودن روشنایی فضاهایی که می توانند از روشنایی طبیعی استفاده نمایند و ....  از دیگر اقدامات در این زمینه می باشد.

  • مدیریت پسماند

در این خصوص نیز با اختصاص سطل های زباله مخصوص کاغذ و پلاستیک در دو نقطه پرتردد دانشکده نسبت به جمع آوری و بازیافت این زباله ها اقدام می گردد.

  • فضای سبز

نظارت بر فضای سبز در خصوص الزامات و محدودیت های آبیاری و پیگیری حذف و جایگزینی درختانی که با ایجاد پرز برای کولرها مزاحمت ایجاد می نمایند.

  • اقلام مصرفی

یکی از اقدامات مدیریت سبز ، کنترل و بهره وری اقلام مصرفی مثل کاغذ است. استفاده از کاغذ های یک رو سفید برای کارهای معمولی، کنترل وتوصیه واحدها به کاهش مصرف کاغذ، حذف پایان نامه های کاغذی، حذف سهمیه کاغذ اعضای هیات علمی ، هدف گذاری تعمیرتجهیزات آزمایشگاهها و دستگاهها بجای تعویض آنها، توصیه و پیگیری بر استفاده از امکانات ذخیره اطلاعات در سیستم اداری ERP بعنوان بایگانی مدارک

  • حمل و نقل

یکی از اقدامات موثر دانشکده در زمینه خرید اقلام مصرفی و هزینه ای دانشکده منجمله خودروها، تهیه نرم افزار کارپردازی و آنالیز هزینه کرد دانشکده در بخش های مختلف می باشد که در زمان بودجه بندی میتوان مدیریت مناسبی در این زمینه انجام داد. همچنین با توجه به سابقه موجود هزینه کردها، می توان به علل هزینه کرد پی برد و در این زمینه تصمیم گیری مناسب اتخاذ نمود. همزمان کردن ماموریت های مشابه و کاهش ترددهای غیر ضروری از دیگر اقدامات موثر در زمینه حمل و نقل است.

 

برای مستمر بودن این اقدامات مسئول انرژی در دانشکده معین شده و گزارش های آن بصورت مداوم به امور اداری ارسال خواهد شد.