اقدامات دانشکده

حوزه مدیریت پسماند

آموزش نیروهای خدماتی و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز به منظور تفکیک زباله های قابل بازیافت .

گذاشتن سطلهای مخصوص تفکیک زباله در طبقه های مختلف ساختمان تا باعث مشارکت همکاران و اساتید و دانشجویان گردد .

حوزه مدیریت مصرف آب

جمع آوری آب باران در ساختمان فناوری نوین و جمع کردن آن در مخزن و استفاده از آن در آبیاری .

حجم زیادی از آب فلاشتانکها در سرویس های بهداشتی هدر می رود به منظور کاهش آب مصرفی در داخل فلاشتانکها چند عدد بطری آب معدنی کوچک پرآب گذاشته شد تا حجم آب فلاشتانکها بالاتر آمده در نتیجه در هر بار استفاده مقداری از آب مصرفی کم می گردد .

حوزه حمل و نقل 

در دانشکده مهندسی مکانیک برای صرفه جویی در هزینه و استهلاک  از وسیله نقلیه دانشگاه استفاده نمی گردد 

حوزه اقلام مصرفی

صرفه جویی در مصرف کاغذ به ویژه در ایام امتحانات بطوریکه برای امتحاناتیکه احتیاج به پاسخ کمتری دارد برگهای پاسخنامه کمتری در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

استفاده از کاغذ هاییکه یکطرف سفید دارند در انتشارات برای صرفه جویی در مصرف کاغذ.

قراردادن کلیه رایانه ها در حالت کمینه مصرف در مواقع عدم استفاده

حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز

راه اندازی سیستم ویدئو پروژکتور از اواخر سال 96 که این امر موجب صرفه جویی قابل توجهی برای دانشکده شده است بطوریکه در جلسات دفاع از پروپزال دانشجویان دکترا حتی جلسات ارتقاء اساتید نیاز به حضور فیزیکی استاد مدعو نداشته باشیم  ضمنا" با این سیستم با استاد مدعویکه خارج از کشور حضور داشتند نیز ارتباط برقرار کردیم.

استفاده از بایگانی دیجیتال بجای بایگانی سنتی کاغذی ایجاد محدودیت در چاپ کاغذ در مکاتبات و استفاده از طراحی سامانه ای در امر اطلاع رسانی

 

حوزه مدیریت انرژی

استفاده از لامپهای هوشمند ساعتی جهت نصب در ورودی ساختمان بطوریکه در ایام تعطیل و پنج شنبه و جمعه  ودر روزها وقتی هوا روشن است چراغ بیهوده روشن نمی ماند.