حوزه آموزش

باتوجه به پیاده سازی طرح مدیریت سبز در نظام آموزش عالی کشور تلاش بر آن است که از دریافت و انتشار نسخ چاپی پایان نامه و رساله دانشجویی توسط همکاران واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی جلوگیری به عمل نموده و صرفاً در صورت درخواست استاد(ان) راهنما یک نسخه از پایان نامه چاپ و صحافی گردد.

بدین سان دانشجویان می­ بایست صرفاً نسبت به تحویل CD حاوی متن کل پایان نامه به کارشناس تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند.

 طرح های در دست اجرا:

  • تهیه و ابلاغ دستورالعمل عمومی نحوه درست استفاده از منابع
  • برگزاری دوره های متنوع مدیریت سبز برای همکاران دانشگاهی و ارائه گواهی پایان دوره
  • دوره های مدیریت و صرفه جویی منابع برای نیروهای شرکتی
  • طراحی و تهیه فیلم های آموزشی در حوزه صرفه جویی در منابع انرژی و نشر آن در فضای مجازی