اقدامات واحدها .::. معاونت ها

اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی در حوزه مدیریت سبز

گزارش فعالیت های انجام شده و در دست اجرای کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز:

  1. برگزاری جلسات کمیته فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز و دریافت پیشنهاداتی از قبیل:

     - تهیه پوستر جهت نصب در کلاسهای دانشکده ها برای صرفه جویی برق

     - پاکسازی در داخل دانشگاه

     - تهیه سطل های بازیافتی پسماند برای خوابگاه های دانشجویی و همچنین در فضای دانشگاه

  1. برگزاری جلسه برنامه ریزی تعامل کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با دانشگاه های کشورهای حاشیه دریای خزر در حوزه محیط زیستی با حضور معاون پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و مدیر امور همکاری های علمی بین المللی دانشگاه در تاریخ 18 شهریور ماه  97
  2. تهیه پوستر همکاری مشترک فرهنگی  زیست محیطی بین کشورهای ایران و آذربایجان در حوزه محیط زیستی و ارایه به حوزه امور همکاری های علمی بین المللی
  3. برگزاری اولین جشنواره ایده ها و دستاوردهای در حوزه دانشگاه سبز
  4.  نشست نقد و بررسی دانشگاه سبز، چالش ها و فرصت ها با سخنرانی خانم دکتر رئوف، خانم دکتر حلاج زاده و دکتر محمدحسن قلی زاده در تاریخ 4 اردیبهشت ماه  98
  5. نامه به معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه مبنی بر حمایت شورای مدیریت سبز از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با موضوعات: انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت آب و پساب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز، اخلاق سبز و تولید و توزیع سبز و دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت سبز
  6. نامه به رؤسای دانشکده ها مبنی بر معرفی اساتید برای کارگاه های آموزشی مدیریت سبز در زمینه برق، گاز، آب و پسماند