اقدامات دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

 

  • حوزه اداری و آموزشی

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در زمینه مدیریت سبز  با ارائه راهکارهای مناسب وپیشنهاد روش های مدیریت انرژی و صرفه جویی از طریق سیستم اتوماسیون اداری آموزش های لازم را به همکاران ارائه نموده است. مثل صرفه جویی در کاغذ و صرفه جویی در مصرف انرژی و صرف جویی در پسماند و صرف جویی در حمل و نقل و..... که برخی موارد ذکر شده یاد می کنیم.

 

  • مدیریت مصرف آب

در زمینه صرفه جویی مصرف آب، شیرهای اهرمی و یا قدیمی برداشته شده و به صورت شیرهای حس گر و چشمی گذاشته شده تا در مصرف آب صرفه جویی شود.محدود کردن شستشوهای غیرضروری و استفاده از روش های جایگزین با مصرف آب کمتر در بخش خدمات و نظافت از دیگر اقدامات دانشکده می باشد.

 

  • سیستم روشنایی

استفاده از لامپ های سنسوری برای روشن شدن معابر و راهروها و سرویس بهداشتی و استفاده از لامپ های lEDکم مصرف به جای دیگر لامپ های موجود در دانشکده ، گرفتن لامپ های LED از انبار دانشگاه به جای خریدن در دانشکده ، کنترل خاموش بودن روشنایی فضاهایی که می تواند از روشنایی طبیعی استفاده کند. با توجه بر این موارد یک نفر به عنوان مسول انرژی دانشکده انتخاب و بعداز وقت اداری و تعطیلی ساختمان آموزش برای موارد گرمایشی و سرمایشی بازدید به عمل می آید.

 

  • مدیریت پسماند

تفکیک زباله های قابل برداشت و بازیافت توسط پرسنل خدماتی در ساختمان و رعایت حفظ و بهداشت در ساختمان، جای گذاری سطل های زباله به صورت تفکیک شده کاغذ و شیشه و زباله خشک و زباله تر و جا گذاری سطل زباله در محل سلف دانشکده که زباله ها تفکیک شده می باشد، و بردن زباله های دانشکده توسط شهرداری واجارگاه هر روز به صورت مدون برقرار می باشد.

 

  • فضای سبز

با توجه به اینکه در دانشکده فضای سبزی برقرار نمی باشد ولی برای برقراری یک محیط سبز و سالم دانشکده برای راهروها و محیط به چندین گلدان خریداری و گل های ساختمانی تعبیه شده و آبیاری این گلدان ها هم توسط آب کولرهای موجود در دانشکده استفاده شد.

 

  • مدیریت مصرف در کاغذ

 

صرفه جویی در کاغذ های خریداری شده توسط دانشکده .از کاغذهایی که یک طرف آن سفید میباشد در کارهای اداری و روزمره استفاده میشود.