افتخارات کسب شده در زمینه مدیریت سبز

رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز جهان

نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز دنیا (GreenMetric)

رتبه بندی جهانی سنجش مدیریت سبز دانشگاه اندونزی که در سال 2010 پایه گذاری شده، تنها رتبه بندی جهانی است که برای بررسی و به تصویر کشیدن برنامه ها و سیاست های پایداری در دانشگاه ها در سراسر دنیا در نظر گرفته می شود. سالانه همه دانشگاه های دنیا که تعهدات قدرتمندی برای مسائل و دغدغه ی مربوط به پایداری و مدیریت سبز دارند، می توانند در این رتبه بندی شرکت کنند.

تصویر1:پراکندگی مقایسه ای تعداد کشور ها و دانشگاه های حاضر در نظام بین المللی رتبه بندی سبزترین دانشگاه های جهان

 

این رتبه بندی در 6 شاخص: وضعیت و زیرساخت، انرژی و تغییرات جوی، مدیریت پسماند  پساب، مصرف آب، حمل و نقل و آموزش با بهره گیری از اطلاعات اخذ شده از سوی دانشگاه ها و راستی آزمایی آن ها صورت می گیرد.

 

جدول1: شاخص های خاص و امتیازات نظام بین المللی رتبه بندی سبزترین دانشگاه های جهان

ردیف

معیار

کل امتیازات (%)

1

وضعیت و زیر ساخت (SI)

15

2

انرژی و تغییرات آب و هوایی (EC)

21

3

مدیریت پسماند (WS)

18

4

مدیریت مصرف آب (WR)

10

5

مدیریت حمل و نقل (TR)

18

6

آموزش (ED)

18

کل

100

 

 

جایگاه دانشگاه گیلان در نظام بین المللی رتبه بندی سبزترین دانشگاه های جهان

دانشگاه گیلان برای اولین بار و در اولین حضورش برای شرکت در این رتبه بندی در سال 2017، با کسب رتبه 326 دنیا در جمع سبز ترین دانشگاه های جهان و 10 دانشگاه سبز کشور قرار گرفت و در سال 2018 با کسب رتبه 262 جهانی و 4 کشوری در این رتبه بندی موفق به ارتقاء جایگاه شد.

دانشگاه های ایران در رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان

در سال  2018 میلادی، 16 دانشگاه از ایران در رتبه بندی سبز ترین دانشگاه های جهان شرکت کردند.

دانشگاه گیلان در سال 2018 با کسب رتبه 262 جهانی و 4 کشوری ضمن قرارگیری مجدد برای دومین سال متوالی در جمع سبزترین دانشگاه های جهان، جایگاه خود را در این رتبه‌بندی ارتقا بخشید. 

 

جایگاه دانشگاه گیلان در نظام بین المللی رتبه بندی سبزترین دانشگاه های جهان

دانشگاه گیلان با بهره گیری از مدیریت و برنامه ریزی صحیح در خصوص حمایت از محیط زیست و الگوسازی برای کاهش مصرف انرژی و گاز های گلخانه ای به ترتیب موفق به کسب رتبه های 3، 4 و 5 در شاخص های مدیریت آب، زیرساخت و مدیریت پسماند از میان 16 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی شده است.