حوزه مدیریت پساب و فاضلاب

در حوزه ی مدیریت پساب و فاضلاب در دانشگاه گیلان به طور خلاصه به اقدامات زیر می توان اشاره نمود:

  1. بازسازی و تعمیر اساسی تصفیه خانه فاضلاب دانشکده تربیت بدنی
  2.  بازسازی و تعمیر اساسی تصفیه خانه فاضلاب دانشکده تربیت بدنی
  3. نصب و راه اندازی سیستم هوشمند برای کاهش مصرف سوخت در برخی از موتورخانه های دانشگاه و تهیه ی طرح توسعه ی آن