در حوزه مدیریت فضای سبز، به طور خلاصه به اقدامات زیر می توان اشاره کرد :

  • زیر کشت رفتن 2 هکتار از اراضی دانشگاه با درختان پهن برگ بومی در هفته درختکاری سال 1396 به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت آموزشی در دانشگاه گیلان.
  • کاشت درختچه های زینتی و درختان بومی منطقه، مقاوم به شرایط آب و هوایی و کم آبی ، هرس پذیر در  54150 متر مربع از مساحت دانشگاه طی سه سال اخیر.
  • احداث دیوار سبز دانشگاه.

متراژ زیر پوشش جنگلی

925000 متر مربع

22%<  مساحت کل دانشگاه

متراژ گل و سبزه کاری شده

1296400 مترمربع

34%< مساحت کل دانشگاه

متراژ زمین های کشاورزی

40 هکتار

10.8 %مساحت دانشگاه

 

دیوار سبز

دیوار سبز

 

دیوار سبز

 

جنگل‌کاری

جنگل‌کاری پشت نقلیه سنگین

 

به طور خلاصه مهم ­ترین اقدامات دانشگاه گیلان در خصوص زیباسازی فضای دانشگاه عبارت است از:

  • اجرای دیوار سبز به طول 800 متر
  •  تهیه طرح جامع مدیریت پسماند دانشگاه گیلان
  •  انتخاب و کاشت گونه­ های گیاهی در فضای سبز با نیاز آبی کمتر

گزارش عملکرد