اقدامات واحدها .::. معاونت ها

اقدامات معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

اقدامات  مدیریت امور اداری

 

 1. خاموش کردن لامپ های راهرو امور اداری  در طول روز
 2. تعویض لامپ های  سوخته با لامپ های کم مصرف
 3. تجهیز سرویس های بهداشتی به سنسور های هوشمند حرکتی  جهت کاهش مصرف برق
 4. استفاده حداکثری از سیستم کارگزینی جهت انجام امورات  مربوطه  و کاهش مصرف کاغذ
 5. خاموش نمودن سه راهی های برق ورودی به سیستم های  کامپیوتر پس از اتمام ساعات اداری

 

اقدامات نقلیه مرکزی

استفاده از لامپهای کم مصرف ال ای دی و همین طورمهتابی های ال ای دی با مصرف ( ای ) جهت پایین آوردن مصرف برق

استفاده از سطلهای زباله جداگانه برای تفکیک زباله

 

اقدامات اداره برنامه بودجه و تحول اداری

 1. تهیه بروشور توصیه های مدیریت سبز برای عموم کارکنان
 2. تهیه پیش‌نویس فرایند جاری‌سازی مدیریت سبز در دانشگاه
 3. برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند برای کارکنان
 4. صرفه‌جویی در مصرف کاغذ از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت های سامانه اتوماسیون اداری
 5. برگزاری دوره‌ها و آزمون‌های آموزش کارکنان به صورت مجازی(مدیریت مصرف کاغذ)

 

مدیریت مصرف انرژی از طریق:

 • تنظیم سیستم های  سرمایشی بر روی دمای  توصیه شده از طرف مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
 • خاموش کردن سیستم سرمایش و گرمایش در مواقع غیرضروری
 • قراردادن کلیه رایانه‌ها درحا لت کمینه مصرف درمواقع عدم استفاده
 • خاموش کردن وسایل الکتریکی درزمان‌های عدم استفاده
 • اطمینان ازبسته بودن پنجره‌ها درزمان کارسیستم‌های سرمایشی وگرمایشی

توصیه های مدیریت سبز

اقدامات دفتر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

خاموش کردن برق راهرو و اتاقها و استفاده کردن از نور طبیعی

استفاده از یک دستگاه پرینتر برای کلیه همکاران دفتر فنی

قطع برق سیستم شبکه کامپوتر و کلیه دستگاهها بعد از ساعت اداری

قراردادن کلیه رایانه ها در حالت کمینه مصرف

تنظیم دمای اتاقها در  25 درجه در تابستان و تنظیم دمای 22 درجه در زمستان

تفکیک زباله از مبدا و جداسازی کاغذها از سایر زباله ها

استفاده مجدد از کاغدهایی که یک روی آن قابل استفاده میباشد.